1. Home
  2. Modern prints
  3. Yoshida Hiroshi
  4. Seto Island Sea, Shimmering Ocean

Yoshida Hiroshi@Seto Island Sea, Shimmering Ocean

Item No A1-89-283-02
Title Seto Island Sea, Shimmering Ocean
Artist Yoshida Hiroshi
Date 1926
Condition Hole
Size 27~40cm
Price SOLD
Tag

Yoshida Hiroshi
1876-1950
Shinhanga artist. Grown up as an adapted son to a drawing teacher, then left home and went up to the capital. Learned at Fudosha hosted by Koyama Shotaro. Became a member of Meiji Bijutsukai and later founded Taiheiyogakai himself. In 1899, he flew over to USA and travelled through the country throwing an oil painting exhibition in various places. Afterwards, he often visited overseas to collect painting subjects or hold viewings. He produced a number of landscape prints along with Kawase Hasui under Watanabe Shozaburo.