1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Adachi Ginko
  4. Yakusha-e

Adachi Ginko@Yakusha-e

Item No A1-90-141-03
Title Yakusha-e
Artist Adachi Ginko
Condition Very good
Hole,Repair
Impression Very good@
Size 24~36cm
Price SOLD
Tag

Adachi Ginko
1853-1902
Ukiyoe painter. His main works depict the topics of the day, such as the Satsuma Rebellion, the First Sino-Japanese War and Imperial Diet.