1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Yoshitoshi
  4. New Forms of Thirty-six Ghosts
  5. New Forms of Thirty-six Ghosts, Botan Doro

Yoshitoshi@New Forms of Thirty-six Ghosts, Botan Doro

Item No A1-92-009
Series New-Forms-of-Thirty-six-Ghosts
Title New Forms of Thirty-six Ghosts, Botan Doro
Artist Yoshitoshi
Date 1902
Condition Foxing
Size 24~36cm
Price SOLD
Tag

This is Yoshitoshi 's serial works on monsters produced in his latest years. The issue began in 1889 and ended in 1892 when he died. The latter half pieces were completed by his pupils based on his draft. Monster pictures are his life work, this can be called his masterpiece. Here depicted is based on the horror novel titled Botan Doro, which was brought into Japan from China, and formed the three Japanese great horrors along with Yotsuya Kaidan and one more in Edo Period. Daughter of the Shogunal Vassal, Iijima Hirazaemon, Otsuyu, fell in love with a wondering Samurai, Hagiwara (or Ogiwara) Shinzaburo to die, and she actually lost her life. Ghost Otsuyu, and a ghost servant who had died following Otsuyu, began to visit Shinzaburo every night with a lantern in hand. The two ghosts walking in the darkness are freaky but somehow humorous, it seems that Yoshitoshi loved all the monsters he had produced.

Yoshitoshi
1839-1892
Ukiyoe painter. Also referred to as Gyokuro, Kaisai, Oso, and others as Betsugo. A pupil of Kuniyoshi , a fellow of Kawanabe Kyosai under the master in common. In the end of Bakufu, he attempted to get out of the Kuniyoshi fs style in the warrior painting, actor painting, and beauty, instead produced many atrocity prints with cruel depictions reflecting the timesf trend, which brought him a nickname gBloddy Yoshitoshi h. In around 1878, he was largely affected by Kikuchi Yosaifs painting style, to which he added a western style in order to create his own, with which he produced many pieces taking the subject from historical incidents. In the following year, he began to produce the multi-color print newspaper, his creativity never dried out. He made a greatest success among the Ukiyoe painters of the times most of whom were fading away. He also instructed Toshikata as his mentor. His painting style has been handed down until today through Kaburaki Kiyokata and Ito Shinsui .

New-Forms-of-Thirty-six-Ghosts