1. Home
  2. Modern prints
  3. Kasamatsu Shiro
  4. Rain at Shimbashi,Tokyo

Kasamatsu Shiro@Rain at Shimbashi,Tokyo

Item No A1-93-353
Title Rain at Shimbashi,Tokyo
Artist Kasamatsu Shiro
Condition Creases,Foxing,Folding line
Size 26~39cm
Price SOLD
Tag

Kasamatsu Shiro
1898-1991
Kasamatsu Shiro, born in Asakusa, Tokyo, is a representative woodblock print maker of Showa period. He found a mentor in Kaburaki Kiyokata at 14, and continued his activities at Tatsumigakai and Kyodokai painting society for his life. His creation of Shinhanga (=new style woodblock print) began with his artwork gSeiranh published by Watanabe Print Shop in 1919, after that, he showed his artworks depicted landscape of Tokyo and other region, and Japanese traditional culture such as flower arrangement and Noh. From about 1955, he began to handle drawing, carving, and printing all by himself, thus continued his passionate creation until his death.