1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Yoshitsuya
  4. Fifty-four scenes from the story of Hideyoshi vol.14

Yoshitsuya@Fifty-four scenes from the story of Hideyoshi vol.14

zoomup_photo
Item No A1-94-229-03
Title Fifty-four scenes from the story of Hideyoshi vol.14
Artist Yoshitsuya
Date 1864
Condition Rubbing,Tears
Size 24.5~36cm
Price $138.66
Tag

Yoshitsuya
1822-1866
Ukiyoe painter. Also referred to as Ichieisai. He is a pupil of Kuniyoshi and good at warrior paintings. His works with the theme of stories and legends are particularly excellent.