1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Yoshikazu
  4. Pictures of Sightseeing at Yokohama

Yoshikazu@Pictures of Sightseeing at Yokohama

Item No A1-94-326
Title Pictures of Sightseeing at Yokohama
Artist Yoshikazu
Date 1860
Condition Hole,Repair,Tears
Size 25~36.5cm
Price SOLD
Tag

Yoshikazu
Birth and death date unknown.
Ukiyoe painter. Also referred to as Ichijusai, Issen, Issensai, and others as Gago. As a pupil of Kuniyoshi , he produced warrior painting, flower-and-bird painting, and illustration for Kusazoshi(=picture book). In 1848 to 1854 approx., he had a strong interest in the exotic culture, which encouraged him to produce a number of Yokohama-e . He is now considered one of the representative Yokohama-e painters along with Sadahide .