1. Home
  2. Modern prints
  3. Yoshida Hiroshi
  4. Turtles and Carps

Yoshida Hiroshi@Turtles and Carps

Item No A1-95-086-03
Title Turtles and Carps
Artist Yoshida Hiroshi
Date 1940
Condition Tape marks
Foxing,Burn
Size 27~41cm
Price SOLD
Tag

Yoshida Hiroshi
1876-1950
Shinhanga artist. Grown up as an adapted son to a drawing teacher, then left home and went up to the capital. Learned at Fudosha hosted by Koyama Shotaro. Became a member of Meiji Bijutsukai and later founded Taiheiyogakai himself. In 1899, he flew over to USA and travelled through the country throwing an oil painting exhibition in various places. Afterwards, he often visited overseas to collect painting subjects or hold viewings. He produced a number of landscape prints along with Kawase Hasui under Watanabe Shozaburo.