1. Home
  2. Modern prints
  3. Yoshida Hiroshi
  4. The Way to Kasuga Shrine

Yoshida Hiroshi@The Way to Kasuga Shrine

Item No A1-95-086-04
Title The Way to Kasuga Shrine
Artist Yoshida Hiroshi
Date 1938
Condition Creases
Size 27~40cm
Price SOLD
Tag

Yoshida Hiroshi
1876-1950
Shinhanga artist. Grown up as an adapted son to a drawing teacher, then left home and went up to the capital. Learned at Fudosha hosted by Koyama Shotaro. Became a member of Meiji Bijutsukai and later founded Taiheiyogakai himself. In 1899, he flew over to USA and travelled through the country throwing an oil painting exhibition in various places. Afterwards, he often visited overseas to collect painting subjects or hold viewings. He produced a number of landscape prints along with Kawase Hasui under Watanabe Shozaburo.