1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Yoshitsuya
  4. Hisayoshi's Army Capturing Takuma,Fifty-four Battle Stories of Hisago Army

Yoshitsuya@Hisayoshi's Army Capturing Takuma,Fifty-four Battle Stories of Hisago Army

Item No A1-95-176-02
Title Hisayoshi's Army Capturing Takuma,Fifty-four Battle Stories of Hisago Army
Artist Yoshitsuya
Date 1864
Condition Hole,Repair
Size 25.5~36.5cm
Price SOLD
Tag

Yoshitsuya
1822-1866
Ukiyoe painter. Also referred to as Ichieisai. He is a pupil of Kuniyoshi and good at warrior paintings. His works with the theme of stories and legends are particularly excellent.