1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Kaburaki Kiyokata
  4. Rice Cake Making, Kuchi-e

Kaburaki Kiyokata@Rice Cake Making, Kuchi-e

zoomup_photo
Item No A1-96-130-18
Title Rice Cake Making, Kuchi-e
Artist Kaburaki Kiyokata
Condition Foxing,Folding line,Tears
Size 22~31.5cm
Price $69.75
Tag

Kaburaki Kiyokata
Kaburaki Kiyokata (1878-1972) was a Japanese-style painter from Tokyo, who was a pupil of Mizuno Toshikata. He established Kinreisha Association with his peer painters like Matsuoka Eikyu and played a central role in the painting world of the Taisho Period.