1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Yoshiiku
  4. Modern Imitations of Genji
  5. Hidari Jingoro:Imayo Nazorae Genji, 13

Yoshiiku@Hidari Jingoro:Imayo Nazorae Genji, 13

zoomup_photo
Item No A1-96-220-03
Series Modern-Imitations-of-Genji
Title Hidari Jingoro:Imayo Nazorae Genji, 13
Artist Yoshiiku
Date 1864
Condition Trimmed
Size 24.5~35cm
Price $188.88
Tag

Yoshiiku
1833-1904
Ukiyoe painter. Also referred to as Ikkeisai, Keisai, Asaakero, and others as Betsugo. As a pupil of Kuniyoshi , he began to produce the multi-color print in the early Ansei Period (1854-1859), particularly handled the actor painting and beauty. Also, he took in the element of the western -style shadow picture to produce his warrior painting, historical painting, gossip painting, and so on. In the Meiji Period, he became an expert of the illustration for the multi-color newspaper, working for a few newspaper companies.

Modern-Imitations-of-Genji