SEARCH RESULT

Searched by  Tag "Yakusha-e"  Change of a search condition

Showing 1-60 of 256 Results

ItemNo:A1-93-082
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $331.13
ItemNo:A1-93-086-03
Yoshitsuya

Fire Fighter

Price $236.52
ItemNo:A1-93-086-01
Yoshitsuya

Fire Fighter

Price $236.52
ItemNo:A1-93-086-02
Yoshitsuya

Fire Fighter

Price $236.52
ItemNo:A1-93-058
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $567.64
ItemNo:A1-92-545-02
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Ibaragino Tsuda

Price $520.34
ItemNo:A1-92-490
Tsuruya Koukei

#127 Matsumoto Koshiro IX As Kamakura Gongoro In Shibaraku 47/90

Price $567.64
ItemNo:A1-93-085
Yoshitoshi

Yakusha-e

Price $662.25
ItemNo:A1-93-090-01
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $1324.50
ItemNo:A1-93-056-07
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Shiarsuka

Price $378.43
ItemNo:A1-93-090-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $378.43
ItemNo:A1-93-056-11
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fukuroi

Price $170.29
ItemNo:A1-92-545-01
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Umeo

Price $331.13
ItemNo:A1-93-056-10
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Shimada

Price $141.91
ItemNo:A1-93-056-09
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Mariko

Price $170.29
ItemNo:A1-93-056-08
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fujieda

Price $113.53
ItemNo:A1-93-056-06
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Arai

Price $141.91
ItemNo:A1-93-056-05
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Between Hisaka and Kakegawa

Price $94.61
ItemNo:A1-93-056-04
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Kanaya

Price $170.29
ItemNo:A1-93-056-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hisaka

Price $170.29
ItemNo:A1-93-056-02
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Maisaka

Price $113.53
ItemNo:A1-93-056-01
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Mitsuke

Price $141.91
ItemNo:A1-93-055-12
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Minakuchi

Price $113.53
ItemNo:A1-93-055-11
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Tsuchiyama

Price $141.91
ItemNo:A1-93-055-10
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Sakanoshita

Price $141.91
ItemNo:A1-93-055-09
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Seki

Price $113.53
ItemNo:A1-93-055-08
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Kameyama No.2

Price $113.53
ItemNo:A1-93-055-06
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Okabe

Price $141.91
ItemNo:A1-93-055-01
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Contents

Price -
ItemNo:A1-93-048-01
Kunichika

Yakusha-e

Price $378.43
ItemNo:A1-93-055-05
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Nihonbashi

Price $113.53
ItemNo:A1-93-055-04
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fujieda

Price $141.91
ItemNo:A1-93-048-02
Kunichika

Yakusha-e

Price $567.64
ItemNo:A1-93-055-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hakone

Price $236.52
ItemNo:A1-93-038
Kunichika

Ichikawa Danjuro as Ishikawa Goemon

Price -
ItemNo:A1-92-499
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $567.64
ItemNo:A1-92-509
Yoshitsuya

Tenjiku Tokubei

Price $1892.15
ItemNo:A1-92-533
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-461-16
Kunichika

Yakusha-e

Price $189.21
ItemNo:A1-92-461-15
Kunichika

Yakusha-e

Price $189.21
ItemNo:A1-92-461-14
Kunichika

Yakusha-e

Price $236.52
ItemNo:A1-92-461-03
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-440-02
Toyokuni III (Kunisada)

The Tale of Shiranui

Price -
ItemNo:A1-92-440-03
Toyokuni III (Kunisada)

The Tale of Shiranui

Price -
ItemNo:A1-92-420-03
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price $189.21
ItemNo:A1-92-420-02
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price $189.21
ItemNo:A1-92-420-01
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price $189.21
ItemNo:A1-92-403-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $1702.93
ItemNo:A1-92-449
Toyokuni III (Kunisada)

The Tale of Shiranui

Price $1892.15
ItemNo:A1-92-415
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $473.04
ItemNo:A1-92-416
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $662.25
ItemNo:A1-92-419
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $567.64
ItemNo:A1-92-428-01
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $283.82
ItemNo:A1-92-408
Toyokuni III (Kunisada)

Scenes of Darkness, Rin'e no Yami

Price $283.82
ItemNo:A1-92-386
Toyokuni III (Kunisada)

Fifty-three Stations of the Tokaido, Yatsuhashi Village of Okazaki

Price -
ItemNo:A1-92-403-10
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $567.64
ItemNo:A1-92-394
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $1324.50
ItemNo:A1-92-380
Kuniyoshi

Sansukumi-ken

Price -
ItemNo:A1-92-365
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $473.04
Category Keyword Artist
Price $ - $