SEARCH RESULT

Searched by  Tag "Yakusha-e"  Change of a search condition

Showing 1-60 of 159 Results

ItemNo:A1-93-126-05
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $180.95
ItemNo:A1-93-126-04
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $180.95
ItemNo:A1-93-126-03
Kunichika

Yakusha-e

Price $180.95
ItemNo:A1-93-131-02
Kunisada II

–šŽŅŠG

Price $135.71
ItemNo:A1-93-131-01
Kunisada II

Yakusha-e

Price $271.42
ItemNo:A1-93-126-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $180.95
ItemNo:A1-93-118-05
Kunichika

Chushingura

Price $108.57
ItemNo:A1-93-126-01
Kunichika

Thirty-six Views of the Eastern Capital, Shinyoshiwara

Price -
ItemNo:A1-93-118-04
Kunichika

Yakusha-e

Price $108.57
ItemNo:A1-93-115-03
Toyokuni

Yakusha-e

Price $180.95
ItemNo:A1-93-114-04
Kunichika

Yakusha-e

Price $90.47
ItemNo:A1-93-114-03
Kunichika

Yakusha-e

Price $90.47
ItemNo:A1-93-114-02
Kunichika

Yakusha-e

Price $90.47
ItemNo:A1-93-114-01
Kunichika

Yakusha-e

Price $90.47
ItemNo:A1-93-115-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $135.71
ItemNo:A1-93-082
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-93-086-03
Yoshitsuya

Fire Fighter

Price $226.18
ItemNo:A1-93-086-01
Yoshitsuya

Fire Fighter

Price $226.18
ItemNo:A1-93-086-02
Yoshitsuya

Fire Fighter

Price $226.18
ItemNo:A1-93-058
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $542.84
ItemNo:A1-92-545-02
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Ibaragino Tsuda

Price $497.60
ItemNo:A1-92-490
Tsuruya Koukei

#127 Matsumoto Koshiro IX As Kamakura Gongoro In Shibaraku 47/90

Price $542.84
ItemNo:A1-93-085
Yoshitoshi

Yakusha-e

Price $633.31
ItemNo:A1-93-090-01
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $1266.62
ItemNo:A1-93-056-07
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Shiarsuka

Price -
ItemNo:A1-93-090-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $361.89
ItemNo:A1-93-056-11
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fukuroi

Price -
ItemNo:A1-92-545-01
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Umeo

Price $316.66
ItemNo:A1-93-056-09
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Mariko

Price $162.85
ItemNo:A1-93-056-08
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fujieda

Price $108.57
ItemNo:A1-93-056-06
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Arai

Price $135.71
ItemNo:A1-93-056-05
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Between Hisaka and Kakegawa

Price $90.47
ItemNo:A1-93-056-04
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Kanaya

Price -
ItemNo:A1-93-056-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hisaka

Price $162.85
ItemNo:A1-93-056-02
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Maisaka

Price $108.57
ItemNo:A1-93-056-01
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Mitsuke

Price $135.71
ItemNo:A1-93-055-12
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Minakuchi

Price $108.57
ItemNo:A1-93-055-11
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Tsuchiyama

Price $135.71
ItemNo:A1-93-055-10
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Sakanoshita

Price $135.71
ItemNo:A1-93-055-09
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Seki

Price $108.57
ItemNo:A1-93-055-08
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Kameyama No.2

Price $108.57
ItemNo:A1-93-048-01
Kunichika

Yakusha-e

Price $361.89
ItemNo:A1-93-055-04
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fujieda

Price -
ItemNo:A1-93-048-02
Kunichika

Yakusha-e

Price $542.84
ItemNo:A1-93-055-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hakone

Price $226.18
ItemNo:A1-93-038
Kunichika

Ichikawa Danjuro as Ishikawa Goemon

Price -
ItemNo:A1-92-499
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $542.84
ItemNo:A1-92-509
Yoshitsuya

Tenjiku Tokubei

Price -
ItemNo:A1-92-533
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-461-16
Kunichika

Yakusha-e

Price $180.95
ItemNo:A1-92-461-14
Kunichika

Yakusha-e

Price $226.18
ItemNo:A1-92-440-03
Toyokuni III (Kunisada)

The Tale of Shiranui

Price $90.47
ItemNo:A1-92-420-03
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price $180.95
ItemNo:A1-92-420-02
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price -
ItemNo:A1-92-420-01
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price $180.95
ItemNo:A1-92-403-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $1628.52
ItemNo:A1-92-449
Toyokuni III (Kunisada)

The Tale of Shiranui

Price $1809.46
ItemNo:A1-92-415
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $452.37
ItemNo:A1-92-416
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $633.31
Category Keyword Artist
Price $ - $