1. Home
  2. Shunga
  3. Ryuko Sakiwake Dodoitsu vol.2, Shunga book

KunimaroH@Ryuko Sakiwake Dodoitsu vol.2, Shunga book

zoomup_photo
Item No A1-98-234
Title Ryuko Sakiwake Dodoitsu vol.2, Shunga book
Artist KunimaroH
Condition Foxing,Rubbing
Size 12~17.5cm
Price $266.50
Tag