SEARCH RESULT

Searched by  Tag "Yakusha-e"  Change of a search condition

Showing 181-227 of 227 Results

ItemNo:A1-93-126-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $187.06
ItemNo:A1-93-118-05
Kunichika

Chushingura

Price $112.23
ItemNo:A1-92-545-02
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Ibaragino Tsuda

Price $514.40
ItemNo:A1-92-490
Tsuruya Koukei

#127 Matsumoto Koshiro IX As Kamakura Gongoro In Shibaraku 47/90

Price $561.17
ItemNo:A1-93-085
Yoshitoshi

Yakusha-e

Price $654.70
ItemNo:A1-93-090-01
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $1309.39
ItemNo:A1-93-090-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $374.11
ItemNo:A1-92-545-01
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Umeo

Price $327.35
ItemNo:A1-93-056-09
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Mariko

Price $168.35
ItemNo:A1-93-056-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hisaka

Price -
ItemNo:A1-93-055-11
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Tsuchiyama

Price -
ItemNo:A1-93-055-10
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Sakanoshita

Price $140.29
ItemNo:A1-93-055-08
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Kameyama No.2

Price $112.23
ItemNo:A1-93-048-01
Kunichika

Yakusha-e

Price $374.11
ItemNo:A1-93-055-04
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fujieda

Price -
ItemNo:A1-93-048-02
Kunichika

Yakusha-e

Price $561.17
ItemNo:A1-93-055-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hakone

Price -
ItemNo:A1-92-499
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $561.17
ItemNo:A1-92-420-03
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price $187.06
ItemNo:A1-92-420-02
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price -
ItemNo:A1-92-420-01
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price $187.06
ItemNo:A1-92-449
Toyokuni III (Kunisada)

The Tale of Shiranui

Price -
ItemNo:A1-92-416
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $654.70
ItemNo:A1-92-428-01
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $280.58
ItemNo:A1-92-386
Toyokuni III (Kunisada)

Fifty-three Stations of the Tokaido, Yatsuhashi Village of Okazaki

Price -
ItemNo:A1-92-403-10
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-347-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $93.53
ItemNo:A1-92-288-05
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-264-15
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $280.58
ItemNo:A1-92-264-16
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $327.35
ItemNo:A1-92-264-01
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-175-02
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $374.11
ItemNo:A1-92-064-02
Toyokuni III (Kunisada)

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hakone

Price $140.29
ItemNo:A1-92-038-02
Kunichika
100 Roles of Baiko

100 Roles of Baiko, Death

Price -
ItemNo:A1-92-037
Hokushu

Yakusha-e

Price $2338.20
ItemNo:A1-91-550
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $748.22
ItemNo:A1-91-427
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e, Ghost Cat

Price -
ItemNo:A1-91-160
Kuniyoshi

Scribbling on the Storehouse Wall

Price $6546.95
ItemNo:A1-91-013-17
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Mishima

Price -
ItemNo:A1-91-013-15
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Shirasuka

Price $168.35
ItemNo:A1-91-075
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-90-184
Kunichika

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-90-141-03
Adachi Ginko

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-90-040
Kuniyoshi

The Spirit of Oiwa

Price -
ItemNo:A1-88-050-07
Kunichika

Yakusha-e Ushiwakamaru

Price -
ItemNo:A1-88-037-77
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Yakushamitate 53 Stations of Tokaido, between Tsuchiyama and Mizuguchi

Price -
ItemNo:A1-88-037-05
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Yakushamitate 53 Stations of Tokaido, Shinagawa

Price -
Category Keyword Artist
Price $ - $