SEARCH RESULT

Searched by  Tag "Yakusha-e"  Change of a search condition

Showing 301-344 of 344 Results

ItemNo:A1-94-061-10
Kunichika

Onnashiranami, Bando Hikosaburo

Price $136.03
ItemNo:A1-94-061-21
Kunichika

Yakusha-e

Price $272.06
ItemNo:A1-94-061-40
Kunichika

Actor Ichikawa Danjuro as Priest Benkei

Price -
ItemNo:A1-94-061-39
Toyokuni III (Kunisada)

Tsuyu no Hinuma Asagao Nikki

Price $136.03
ItemNo:A1-94-029-09
Hironobu

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-94-029-08

Yakusha-e

Price $54.41
ItemNo:A1-94-029-07

Yakusha-e

Price $90.69
ItemNo:A1-94-029-05
Hironobu

Yakusha-e

Price $136.03
ItemNo:A1-94-029-04
Yoshitaki

Yakusha-e

Price $108.83
ItemNo:A1-94-029-01
Kunikazu

Yakusha-e

Price $163.24
ItemNo:A1-93-398-05
Kunisada II

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-93-381-02
Kunisada II

Tale of Eight Dogs,Taifu's mother,Koaki

Price $136.03
ItemNo:A1-93-381-01
Kunisada II

Tale of Eight Dogs,Inuta Kobungo Yasuyori

Price $136.03
ItemNo:A1-94-030
Katsukawa Shunko

Yakusha-e

Price $1178.95
ItemNo:A1-94-007
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $317.41
ItemNo:A1-94-029-02
Yoshitaki

Yakusha-e

Price $108.83
ItemNo:A1-93-318
Kunimasa IV (Kunisada III)

Yakusha-e

Price $226.72
ItemNo:A1-93-237-01
Kunisada II

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-93-214-02
Yoshiiku

Soga Moyo Tateshino Goshozome

Price -
ItemNo:A1-93-231
Kuniaki

Yakusha-e

Price $408.10
ItemNo:A1-93-151
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-545-02
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Ibaragino Tsuda

Price $498.78
ItemNo:A1-92-490
Tsuruya Koukei

#127 Matsumoto Koshiro IX As Kamakura Gongoro In Shibaraku 47/90

Price $544.13
ItemNo:A1-93-085
Yoshitoshi

Yakusha-e

Price $634.82
ItemNo:A1-92-545-01
Natori Shunsen

Matsumoto Koshiro‡Z as Umeo

Price $317.41
ItemNo:A1-93-056-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hisaka

Price -
ItemNo:A1-93-055-11
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Tsuchiyama

Price -
ItemNo:A1-93-055-04
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Fujieda

Price -
ItemNo:A1-93-055-03
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Fifty-three Stations of the Tokaido, Hakone

Price -
ItemNo:A1-92-420-02
Toyokuni III (Kunisada)

Genji-e

Price -
ItemNo:A1-92-428-01
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $272.06
ItemNo:A1-92-288-05
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-264-15
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $272.06
ItemNo:A1-92-264-01
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-92-038-02
Kunichika
100 Roles of Baiko

100 Roles of Baiko, Death

Price -
ItemNo:A1-91-264-10
Kunichika
100 Roles of Baiko

100 Roles of Baiko, British Spencer

Price -
ItemNo:A1-91-550
Yoshiiku

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-91-160
Kuniyoshi

Scribbling on the Storehouse Wall

Price -
ItemNo:A1-91-075
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-91-024
Yoshitoshi

Yakusha-e, Kawarazaki Gonjuro as a Tattooed Fireman

Price -
ItemNo:A1-90-184
Kunichika

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-90-141-03
Adachi Ginko

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-90-040
Kuniyoshi

The Spirit of Oiwa

Price -
ItemNo:A1-88-037-77
Toyokuni III (Kunisada)
Yakusha Tokaido

Yakushamitate 53 Stations of Tokaido, between Tsuchiyama and Mizuguchi

Price -
Category Keyword Artist
Price $ - $