1. Home
  2. Modern prints
  3. #127 Matsumoto Koshiro IX As Kamakura Gongoro In Shibaraku 47/90

Tsuruya Koukei@#127 Matsumoto Koshiro IX As Kamakura Gongoro In Shibaraku 47/90

Item No A1-92-490
Title #127 Matsumoto Koshiro IX As Kamakura Gongoro In Shibaraku 47/90
Artist Tsuruya Koukei
Date 1991
Condition Excellent
Size 25~39cm
Price SOLD
Tag