1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Hiroshige
  4. Kusatsu station, Fifty-three Stations Along the Tokaido

Hiroshige@Kusatsu station, Fifty-three Stations Along the Tokaido

Item No A1-96-207
Title Kusatsu station, Fifty-three Stations Along the Tokaido
Artist Hiroshige
Date 1855
Condition Creases,Repair,Tears
Size 25~37cm
Price SOLD
Tag

Hiroshige
1797-1858
Ukiyoe painter. Also referred to as Ichiyusai, Ichiyosai, Utashige, and others. A pupil of Toyohiro. He started his career as working on the illustration for Kyoka (=comic Tanka poem) book or the actor painting. In 1832, he went up to the capital accompanying the Bakufu's procession, where being inspired so much, he produced and published, in the following year, " Fifty-Three Stations of the Tokaido " based on his experience on the journey. Its success boosted him to become a landscape painter. Afterwards, he successively sent out the masterpiece to the world such as "Famous Views of the Various Provinces" and gFamous Views of Edo". Other representative pieces are "Famous Views of the Eastern Capital", " One Hundred Famous Views of Edo ", and so on.