SEARCH RESULT

Searched by  Tag "Ghost"  Change of a search condition

Showing 1-29 of 29 Results

ItemNo:A1-96-050-02
Kuniyoshi

Minoriyoshi Kogane no Kikuzuki

Price $456.00
ItemNo:A1-96-050-01
Toyokuni III (Kunisada)

Mnoriyoshi Kogane no Kikuzuki

Price -
ItemNo:A1-95-311
Kuniyoshi

Sutoku-in, One Hundred Poems by One Hundred Poets

Price -
ItemNo:A1-95-310
Kuniyoshi

Dainagon Tsunenobu, One Hundred Poems by One Hundred Poets

Price $2599.23
ItemNo:A1-95-307
Kunichika

The Ghosts in Daimotsu Bay

Price $2827.23
ItemNo:A1-95-119-02
Kuniyoshi

Yakusha-e, Higashiyama Sakura Zoshi

Price -
ItemNo:A1-95-063
Kuniyoshi

At the Bottom of the Sea in Daimotsu Bay

Price -
ItemNo:A1-95-044-07
Yoshitora

The Typhoon at Daimotsu Bay in Settsu Province in 1188

Price $1824.02
ItemNo:A1-94-498-02
Toyokuni III (Kunisada)

Price $638.41
ItemNo:A1-94-503
Yoshikazu

Daimotsu-ura

Price $3009.63
ItemNo:A1-94-304
Toyokuni III (Kunisada)

Actors

Price $866.41
ItemNo:A1-94-426-02
Toyokuni III (Kunisada)

Yakusha-e

Price $638.41
ItemNo:A1-94-388-01
Yoshitsuna

Price $456.00
ItemNo:A1-94-388-02

Child of Yama

Price $456.00
ItemNo:A1-94-329
Yoshitoshi
New Forms of Thirty-six Ghosts

New forms thirty-six ghosts, Demon Fleeing with a Severed Arm

Price -
ItemNo:A1-94-283
Toyokuni III (Kunisada)

Miracles of Kannon, Bando route, No.2 Mt.Kaizen, Ganden-Temple

Price $501.61
ItemNo:A1-94-334
Hiroshige II

Yasunari Exorcises the Monster

Price -
ItemNo:1-94-142-02
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-93-268
Yoshiiku
Modern Imitations of Genji

The Tale of Genji, Princess Wakana

Price $456.00
ItemNo:A1-93-189
Toyokuni III (Kunisada)

Nanitakashi Temariuta Jitsuroku

Price -
ItemNo:A1-93-214-01
Kunisada II

Soga Moyo Tateshino Goshozome

Price $319.20
ItemNo:A2-92-165
Tomioka Eisen

Ghost

Price -
ItemNo:A1-92-009
Yoshitoshi
New Forms of Thirty-six Ghosts

New Forms of Thirty-six Ghosts, Botan Doro

Price -
ItemNo:A1-91-550
Yoshiiku

Yakusha-e

Price $729.61
ItemNo:A1-90-184
Kunichika

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-90-040
Kuniyoshi

The Spirit of Oiwa

Price -
ItemNo:A1-88-073
Kuniyoshi

Big Spider in the House of Yorimitsu

Price -
  • 1
Category Keyword Artist
Price $ - $